WE’RE LEADING IN TERMS OF APPLYING MODERN TECHNOLOGY
SSC Vietnam integrates system, human and equipment into high efficiency security solutions

phản ứng y tế khẩn cấp

Hầu hết các nhân viên an ninh của chúng tôi đều được đào tạo cơ bản trong sơ cấp cứu và chính nhân viên an ninh sẽ thực hiện sơ cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân khi gặp các sự cố hoặc tai nạn.