WE’RE LEADING IN TERMS OF APPLYING MODERN TECHNOLOGY
SSC Vietnam integrates system, human and equipment into high efficiency security solutions

DỊCH VỤ

BẢO VỆ

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Đội ngũ nhân viên bảo vệ sẽ thực hiện nhiệm vụ tại sảnh tiếp tân và tuần tra xung quanh khu vực vành đai và các bãi đậu xe tầng hầm. Từ phòng điều khiển trung tâm, nhân viên bảo vệ giám sát các hệ thống camera quan sát và các hệ thống phòng cháy cho toàn bộ khu vực. Hàng ngày, tất cả các biện pháp phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn sẽ được thực hiện và nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra, nhân viên bảo vệ SSC sẽ là lực lượng phản ứng đầu tiên.