CHÚNG TÔI ĐANG ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
SSC việt nam kết hợp hệ thống, con người và trang thiết bị vào các giải pháp an ninh hiệu suất cao
SSC tự hào là các chuyên gia thực sự trong ngành công nghiệp an ninh. Điều đó thực sự cần thiết để cung cấp cho bạn một giải pháp an ninh có ý nghĩa.
Hệ thống mạng lưới
Triết lý kinh doanh của SSC là để tạo ra giá trị và cải thiện chất lượng cho khách hàng của chúng tôi, và chúng tôi đạt được những mục tiêu này vì tổ chức của chúng tôi là hệ thống mạng lưới hơn 100 văn phòng địa phương. Điều này tạo ra một cơ sở vững mạnh đó là linh hoạt và định hướng khách hàng. Về mặt địa
lý, Với năm văn phòng chính điều hành khu vực của chúng tôi là Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Bắc Ninh sẽ hỗ trợ các văn phòng địa phương để chú
rọng rất lớn vào việc nâng cao nghiệp vụ an ninh ở địa phương nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của bạn. Bằng cách đặt các nguồn lực ở cấp địa phương, nơi chúng tôi có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất, chúng tôi cố gắng tạo ra những nền tảng tốt nhất để cung cấp các giải pháp an ninh tuyệt vời nhất.
Chuyên ngành và chuyên môn
Chuyên ngành của chúng tôi là công nghiệp an ninh và chuyên môn của bạn là sản xuất kinh doanh, chúng tôi có thể dành thời gian và năng lượng cần thiết để phục vụ tối đa nhu cầu đặc thù về hoạt động sản xuất kinh doanh của bạn. Vì mỗi ngành là duy nhất, chuyên môn là cần thiết để đảm bảo giải pháp bảo mật có liên quan và cung cấp giá trị. Chuyên môn được phát triển theo thời gian và có thể nếu có một cam kết chuyên môn. Thực tiễn, nếu bạn có nhiều địa điểm kinh doanh, chúng tôi hoàn toàn có thể áp dụng kiến thức chuyên môn này ở nhiều địa điểm kinh doanh mà bạn không cần đề cập yêu cầu lần nữa.
Sự đổi mới
SSC cam kết cải tiến liên tục bằng cách sử dụng các công nghệ và nâng cao công cụ mới nhất để tăng năng suất và hiệu quả tại mục tiêu của bạn. Sự tích hợp các nghiệp vụ an ninh công nghiệp, trong đó kết hợp cả ba dịch vụ chính: canh gác tại chỗ, canh gác từ xa, tuần tra phòng ngừa, kiểm soát bằng hệ thống thiết bị camera,…
SSC và những chi nhánh của chúng tôi có thể cung cấp một giải pháp an ninh trọn vẹn – chúng tôi có thể cung cấp không chỉ các nhân viên bảo vệ mà còn công nghệ và cả một kế hoạch an ninh linh hoạt để xử lý tất cả các khía cạnh của mục tiêu an ninh của một tổ chức.