CHÚNG TÔI ĐANG ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
SSC việt nam kết hợp hệ thống, con người và trang thiết bị vào các giải pháp an ninh hiệu suất cao

Dịch vụ an ninh cung cấp các lợi ích xã hội và tài chính hữu hình – không chỉ cho khách hàng của chúng tôi, mà còn đối với xã hội nói chung. Tiêu chí hoạt động bền vững là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của chúng tôi.

Các doanh nghiệp phải có tính bền vững, không chỉ về mặt tài chính, mà còn về mặt xã hội và môi trường. Đối với chúng tôi, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày của chúng tôi.

SSC hoạt động tại hầu hết các tỉnh thành và sử dụng gần 3000 người trên toàn quốc. Là một nhà tuyển dụng có trách nhiệm là một ưu tiên, nhưng chúng tôi cũng phải kinh doanh một cách có đạo đức, nghĩa là luôn xem xét tác động của những chính sách mà chúng tôi đưa ra để cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

SSC xem ‘Giá trị đạo đức và luật định’ là một tài liệu hướng dẫn cho công việc của chúng tôi và giúp chúng tôi duy trì, thúc đẩy một tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh cao. Các văn bản chi tiết hơn cũng đã được thành lập, trong đó có những chính sách như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên, chính sách khen thưởng thường niên, chính sách chăm lo đời sống riêng tư,…