CHÚNG TÔI ĐANG ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
SSC việt nam kết hợp hệ thống, con người và trang thiết bị vào các giải pháp an ninh hiệu suất cao
DỊCH VỤ

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Bảo vệ

TRƯỜNG HỌC
Bảo vệ

NGÂN HÀNG
Bảo vệ

BỆNH VIỆN
Bảo vệ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
Bảo vệ

VỀ CHÚNG TÔI

SSC Việt Nam là công ty bảo vệ ra đời sớm nhất tại Việt Nam ở những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 với hơn 100 văn phòng địa phương và khoảng 3000 nhân viên an ninh.

Trung thực

Một nhân viên SSC phải trung thực và do đó đáng tin cậy để làm việc không có giám sát tại địa điểm của khách hàng và với vật có giá trị. SSC không bao giờ thỏa hiệp trong nhu cầu đối với tính trung thực. Trung thực cũng bao gồm công khai bày tỏ ý kiến của mình và không che giấu thông tin.

Thận trọng

Tính chuyên nghiệp đòi hỏi phải nhìn, nghe và đánh giá. Một nhân viên SSC luôn là chu đáo và thường chú ý những thứ mà người khác không thể chú ý tới. Cảnh giác của chúng tôi là cần thiết để nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn, sự cố có thể xảy ra trên cơ sở của khách hàng.

Hữu ích

Khi cần thiết, một nhân viên SSC sẽ sẵn sàng hỗ trợ, thậm chí nếu nó không liên quan trực tiếp đến công việc của mình. Là một phần của những nỗ lực không ngừng để làm cho cuộc sống an toàn hơn, một nhân viên SSC sẽ luôn luôn giúp đỡ nếu xảy ra sự cố mà yêu cầu cần có sự can thiệp ngay lập tức.

KHÁCH HÀNG
  • '