CHÚNG TÔI ĐANG ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
SSC việt nam kết hợp hệ thống, con người và trang thiết bị vào các giải pháp an ninh hiệu suất cao

tuần tra kiểm soát

Quản lý tài sản, cơ sở kinh doanh của bạn là một công việc 24/7, với sự kiện bất ngờ có thể xảy ra mỗi ngày. Có nhân viên an ninh của SSC tại mục tiêu sẽ giúp ngăn chặn một số những tai nạn không mong muốn hay quan ngại an ninh xảy ra. Trong khi tuần tra, nhân viên bảo vệ sẽ kiểm tra những khu vực mà theo chúng tôi đó là các khu vực nhạy cảm và cung cấp cho bạn thông tin về bất kỳ sự cố hoặc các mặt hàng cần chú ý. Điều này bao gồm việc phát hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong nhiệt độ phòng, cửa không khóa, tàn đốm, chập điện, hoặc trượt chân và ngã nguy hiểm.