CHÚNG TÔI ĐANG ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
SSC việt nam kết hợp hệ thống, con người và trang thiết bị vào các giải pháp an ninh hiệu suất cao

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một đối tác lâu dài, đối tác an ninh chiến lược với mỗi tổ chức khách hàng. Chúng tôi có thể bắt đầu bằng cách làm việc với bạn để đánh giá phương án an ninh hiện tại của bạn và xác định nếu thay đổi này là cần thiết để phục vụ tốt hơn nhu cầu bảo mật của bạn và mục tiêu kinh doanh.

Các thành phần đầu tiên của một đánh giá rủi ro là phân tích hoạt động, cung cấp một sự hiểu biết về các biện pháp an ninh vật lý hiện có tại mục tiêu. SSC sẽ sử dụng một công cụ phân tích hoạt động tùy chỉnh thiết kế trợ giúp trong việc phát triển một đánh giá rủi ro của mục tiêu. Sau đó chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp thay thế an ninh tốt nhất, sử dụng số lượng nhân lực, các vị trí cảnh giác an ninh, các thiết bị an ninh phù hợp để cung cấp một phương án an ninh hiệu quả và toàn diện